Υπηρεσίες


Εμβολιασμοί

Συνταγογράφηση

Πιστοποιητικά Υγείας

Κατ’ Οίκον Επισκεψεις – Επείγοντα Περιστατικά

 

Mantoux – Strep Test